Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vårdnadsreglerna igen!

I mars månads expertkommentar i familjerätt skriver Anna Singer och Margareta Brattström om vårdnadsutredningens slutbetänkande. Kommentaren redogör bl a för förslaget att införa obligatoriska informationssamtal som processförutsättning samt för flertalet av de ändringar som föreslås i 6 kap. föräldrabalken, liksom för de konsekvenser som de föreslagna ändringarna kan komma att få.

Anna Singer
Professor i civilrätt
Margareta Brattström
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp