Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

10 veckor blev 1,5 år i bygglovsärende

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor