Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

41-årig man döms för 68 fall av grova artskyddsbrott

En 41-årig man döms i tingsrätten till två års fängelse för att under drygt sju år ha ägnat sig åt omfattande handel med CITES-skyddade reptiler. Han döms också för brott mot djurskyddslagen, smuggling av drygt 1 300 ödlor från Marocko till Sverige samt för djurplågeri.

41-årig man döms för 68 fall av grova artskyddsbrott

Lunds tingsrätt har kommit fram till att 41-åringen i 67 fall beställt, köpt, sålt eller försökt sälja reptiler som finns med på CITES listor över särskilt hotade djurarter. CITES är konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), en internationell överenskommelse mellan stater som trädde i kraft 1975. Dess syfte är att säkerställa att inga arter från den vilda faunan eller floran blir eller förblir föremål för ohållbar exploatering på grund av internationell handel.

Dit hör ökenvaranen, som är starkt utrotningshotad. Av denna art beställde mannen 50 exemplar en tid före tillslaget. Om beställningen hade levererats skulle detta ha medfört en risk för att någon av de få populationer av arten som finns i världen hade dött ut.

I mannens sortiment har det funnits sköldpaddor och olika ormar, varav flera arter varit giftiga.

För att bedriva den här typen av yrkesmässig djurhandel krävs det tillstånd, både enligt djurskyddslagen och enligt miljöbalken, och det har 41-åringen saknat. Därför döms han både för artskyddsbrott och för brott mot djurskyddslagen.

Det var år 2011, då 41-åringen kom tillbaka från en längre vistelse i Kina, som han inledde den illegala handeln med reptiler i Malmö. Handeln växte i omfattning och upphörde först sedan polis och representanter för Länsstyrelsen gjorde en husrannsakan. Vid husrannsakan beslagtogs hundratals ödlor, sköldpaddor och ormar samt två krokodiler, många avmagrade och utmärglade.

Djuren fördes till Kolmården men visade sig vara i dåligt skick och de flesta avlivades senare. En mängd handlingar beslagtogs också vid husrannsakan liksom mannens mobiltelefon. I denna påträffade polisen konversationer på Messenger med andra djurhandlare i bland annat Egypten, Thailand, Vietnam och Marocko.

En 42-årig man döms samtidigt för delaktighet i smugglingen och djurplågeriet till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård). Åtalet mot männen bifalls nästan helt.

Idag beviljar CITES olika slags skydd till över 30 000 djur- och växtarter. Detta oavsett om de ingår i handel med levande eller döda exemplar, delar av döda exemplar (som till exempel elfenben eller skinn) eller produkter av sådana (som till exempel läkemedel framställda av djur eller växter). Medlemsstaterna, kända som parter till CITES, verkar tillsammans genom att reglera handel med arter som finns listade i CITES tre bilagor. Från och med juli 2007 finns det 172 parter till CITES.

 41-årig man döms för 68 fall av grova artskyddsbrott

En 41-årig man döms i tingsrätten till två års fängelse för att under drygt sju år ha ägnat sig åt omfattande handel med CITES-skyddade reptiler. Han döms också för brott mot djurskyddslagen, smuggling av drygt 1 300 ödlor från Marocko till Sverige samt för .

Lunds tingsrätt har kommit fram till att 41-åringen i 67 fall beställt, köpt, sålt eller försökt sälja reptiler som finns med på CITES listor över särskilt hotade djurarter. CITES är konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), en internationell överenskommelse mellan stater som trädde i kraft 1975. Dess syfte är att säkerställa att inga arter från den vilda faunan eller floran blir eller förblir föremål för ohållbar exploatering på grund av internationell handel.

Dit hör ökenvaranen, som är starkt utrotningshotad. Av denna art beställde mannen 50 exemplar en tid före tillslaget. Om beställningen hade levererats skulle detta ha medfört en risk för att någon av de få populationer av arten som finns i världen hade dött ut.

I mannens sortiment har det funnits sköldpaddor och olika ormar, varav flera arter varit giftiga.

För att bedriva den här typen av yrkesmässig djurhandel krävs det tillstånd, både enligt djurskyddslagen och enligt miljöbalken, och det har 41-åringen saknat. Därför döms han både för artskyddsbrott och för brott mot djurskyddslagen.

Det var år 2011, då 41-åringen kom tillbaka från en längre vistelse i Kina, som han inledde den illegala handeln med reptiler i Malmö. Handeln växte i omfattning och upphörde först sedan polis och representanter för Länsstyrelsen gjorde en husrannsakan. Vid husrannsakan beslagtogs hundratals ödlor, sköldpaddor och ormar samt två krokodiler, många avmagrade och utmärglade.

Djuren fördes till Kolmården men visade sig vara i dåligt skick och de flesta avlivades senare. En mängd handlingar beslagtogs också vid husrannsakan liksom mannens mobiltelefon. I denna påträffade polisen konversationer på Messenger med andra djurhandlare i bland annat Egypten, Thailand, Vietnam och Marocko.

En 42-årig man döms samtidigt för delaktighet i smugglingen och djurplågeriet till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård). Åtalet mot männen bifalls nästan helt.

Idag beviljar CITES olika slags skydd till över 30 000 djur- och växtarter. Detta oavsett om de ingår i handel med levande eller döda exemplar, delar av döda exemplar (som till exempel elfenben eller skinn) eller produkter av sådana (som till exempel läkemedel framställda av djur eller växter). Medlemsstaterna, kända som parter till CITES, verkar tillsammans genom att reglera handel med arter som finns listade i CITES tre bilagor. Från och med juli 2007 finns det 172 parter till CITES.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Djur- och växtskydd