Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt