Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ansökte inte om strandskyddsdispens – brygga måste rivas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd