Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Besvär efter ett års snickeriarbete ger livränta

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Övrig arbetsrätt