Socialförsäkring

Nyheter (3332)

Pojke nekas vårdbidrag för diabeteshund

När Högsta förvaltningsdomstolen nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd står det klart att kostnader för en diabeteshund inte ut...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt