Socialförsäkring

Nyheter (3590)

Drabbades av PTSD efter skjutning på jobbet – rätt till livränta

Förvaltningsrätten nekade livränta till en man som efter att ha blivit skjuten på jobbet drabbats av PTSD, då att hans oförmåga att arbeta även berodde på konkurrerande orsaker. Kammarrätten anser däremot att symptomen som förts fram som konkurrerande snarare bör anses som sena komplikationer av den PTSD som mannen drabbats av efter skjutningen.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Rätt till sjukpenning för depression

Förvaltningsrätten ansåg att en kvinna som inte kunnat arbeta på grund av depression inte hade rätt till sjukpenning eftersom uppgifterna...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt