Socialförsäkring

Nyheter (4032)

Cancersjuk kvinna beviljas sjukpenning

Kammarrätten anser att det vore oskäligt att bedöma en cancersjuk kvinnas arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbete, u...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Rätt avstå från barnbidrag

Diplomatfamiljer som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat då det inte ...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt