Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag fick inte träda in leverantörens ställe under pågående upphandling

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling