Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolag med dömda anställda uteslöts utan att få yttra sig - upphandling ska rättas

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess