Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bristande utredning kring fiskbajsbehandling – MÖD återvisar mål

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Jakt och fiske