Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:197
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Internationell beskattning, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Förvaltningsrätt