Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

E-postkorrespondens bevisar personligt borgensåtagande – 38-åring måste stå för kostnaderna

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt