Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ersättning till fel borgenär HD-fråga

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Sakrätt, Socialförsäkring