Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Eternitplattor omfattades inte av vitesföreläggande

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Föroreningar, avfall och miljöskador