Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Rättsområden
Brott mot samhället, Polis, Straffprocess, Socialrätt, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Konflikt och terrorism

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).