Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2019:60
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Fri rörlighet, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).