Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:78
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Ledighet och frånvaro, HR, Anställning, uppsägning och avskedande