Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare betalningsskyldig trots strypt vattentillförsel – HD prövar inte frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt