Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsbolag får bygglov för flerfamiljshus i Hägersten

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor