Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av tingsrätt bestämma rättegångskostnader i intrångsmål

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig arbetsrätt, Konkurrensrätt