Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel när juristbyrå angavs som sökande i allmän handling-ärende

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Domare, Polis, Åklagare, Offentlighet och sekretess, Advokat