Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flytta en ölburk inte brottsligt

En 19-årig man som åtalades för nedskräpning sedan han slängt en ölburk i gräset frias. Förflyttningen skedde inom samma plats. Hans handlande har således i objektiv mening inte inneburit någon ökad nedskräpning på platsen.

Flytta en ölburk inte brottsligt
Att flytta en ölburk inom samma område är inte brottsligt. Därmed frias en 19-åring. Ölburken på bilden är inte den som förekommer i åtalet.

Åklagaren begärde att 19-åringen skulle dömas för nedskräpningsförseelse, 29 kap 7 a § miljöbalken för att han den 10 oktober 2021 ”skräpat ned utomhus genom att kasta en ölburk” på en plats i Vilhelmina kommun.

19-åringen gick med på att han agerat i enlighet med åklagarens gärningspåstående men motsatt sig att dömas för brott under åberopande av att han plockade upp burken från vägen och slängde den åt sidan för att undvika att bilar körde på den.

Lycksele tingsrätt konstaterade att åklagaren inte åberopat några andra uppgifter än de som 19-åringen lämnat i förhör. Därför lade tingsrätten de uppgifterna till grund för bedömningen. Av dessa framgår att 19-åringens hantering av ölburken bestått i att han flyttat den från vägen till en gräsyta för att förhindra att bilar körde på den. En sådan hantering är enligt tingsrättens bedömning inte att bedöma som en uppsåtlig nedskräpning. Åtalet skulle därför ogillas.

Hovrätten för Övre Norrland konstaterar att den första frågan som hovrätten har att ta ställning till är om 19-åringens handlande överhuvudtaget utgör nedskräpning. Utredningen består endast av hans egna uppgifter. Av dessa framgår inte annat än att han plockat upp en ölburk från vägen, i syfte att förhindra att bilar kör på den, och kastat den till en intilliggande gräsyta. Domstolen skriver: ”Förflyttningen har varit begränsad och skett inom vad som får antas ha varit samma plats. Hans handlande har således i objektiv mening inte inneburit någon ökad nedskräpning på platsen. [19-åringens] handlande har därför inte utgjort en brottslig gärning”.

Tingsrättens domslut ska därför fastställas.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Miljöbrott, Brott mot samhället

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig