Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:283
Omnämnda SFS
1993:1199, 1979:1152, 2009:318, 2003:963, 2018:1097
Rättsområden
Fastighetsbeskattning, Övrig nyttjanderätt, Lokalhyra, Bostadsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig