Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1035
Omnämnda SFS
1998:1519
Rättsområden
Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Legitimations- och disciplinärenden