Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:147
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Infrastruktur, Täkt- och vattenverksamhet, Jordbruk och skogsbruk, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Förvaltningsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).