Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:426
Omnämnda SFS
2010:177, 1994:1563, 1999:445, 2012:698, 2013:238
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m.