Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2016:770) om marin utrustning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:699
Omnämnda SFS
2016:770, 2016:768, 2014:1039
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet