Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:553
Omnämnda SFS
2011:1261, 1971:69, 2005:551, 1967:531, 2013:948, 2009:194, 2014:307, 2020:548, 2020:325
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Deklaration och förfarande, Åklagare, Straffprocess, Skatteprocess