Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1265
Omnämnda SFS
2000:655, 1999:1395, 2015:504, 2018:2011, 2018:1519, 2017:13, 2013:871, 2014:1105, 2009:128, 1993:792, 2002:760, 1993:100, 1993:221, 2007:1164
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).