Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:679
Omnämnda SFS
1994:1563, 2018:1639
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m.