Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2024:75
Omnämnda SFS
2018:32
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig