Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Frias från allmänfarlig vårdslöshet efter miss i gärningsbeskrivningen

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Åklagare, Straffprocess