Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:112
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Fri rörlighet, Övrig arbetsrätt