Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gift par ångrar ansökan om skilsmässa - HD undanröjer underinstansernas avgöranden

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Äktenskap och samboende