Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD meddelar prövningstillstånd i hovrätten i straffverkställighetsmål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Narkotikabrott, Straffprocess, Övrig europeisk rätt