Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte om det var fel kräva eget boende av bostadslös

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt