Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva om det finns verkställighetshinder mot tyskt straffbeslut

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Domare, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Kriminalvård

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga