Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD tar upp fentanylmålet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Domare, Åklagare, Advokat, Brott mot person, Brott mot samhället, Narkotikabrott