Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hela månadsavgiften för mobiler momspliktig

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Mervärdesskatt