Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Förhandsbesked till stiftelse gäller trots att länsstyrelsen saknat befogenhet att meddela det

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Förvaltningsrätt, Associationsrätt - övrig