Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD klargör innebörden av undantagsregel i LMA

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Socialrätt, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov