Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Höga hyresskulder grund för uppsägning trots barn

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning, Europakonventionen