Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hyresfodran vid kommersiell lokalhyra.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt