Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen ersättning för svikt i golv

Ingen ersättning för svikt i golv
Golvet lades inte på ett tillräckligt plant underlag.
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Köprätt, Entreprenadrätt, Avtalsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).