Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

IVO hade rätt avslå HVB-hemsansökan - ungdomar "rädda och otrygga"

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt