Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

IVO hade rätt avslå HVB-hemsansökan - ungdomar "rädda och otrygga"

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).