Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten upphäver stoppad sänkning av politikers arvode

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Kommunalrätt