Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:669
Omnämnda SFS
1999:1078, 1995:1554, 2019:753, 20:346
Rättsområden
Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Försäkringsrätt, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt