Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Utgivningsdatum
Träder i kraft
Omnämnda SFS
2019:883, 1993:387, 19:162, 20:48, 2010:480, 2011:329, 2017:725, 2003:192, 2018:571, 2003:197, 2018:1155, 2012:940, 2008:77
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt