Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2022:1484
Omnämnda SFS
2000:1225, 1968:64, 1996:67, 2010:1011, 2003:148, 1996:701, 1998:506, 2000:1064, 2016:253, 2006:1329, 1971:69, 2011:1244, 22:256, 23:5, 2022:322
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Övrig europeisk rätt, Tullrätt, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig