Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:731
Omnämnda SFS
2010:751, 19:150, 20:38, 2018:175
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Konflikt och terrorism, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt